RETERZ

Vyvíječ acetylenu

Vyrábíme vyvíječe acetylenu o objemu karbidu vápniku 1kg, 2kg, 5kg.

Ekonomické zhodnocení

V klasické láhvi je obsaženo 5520 l acetylénu. Z 1 kg karbidu vápníku je  po reakci s vodou získáno 300 l acetylénu z čehož plyne, že obsah acetylénu v ocelové láhvi je roven 18,5 kg karbidu vápníku. Při ceně 64 Kč za 1 kg karbidu vápníku, stojí vyrobení stejného množství acetylenu jaké je v ocelové láhvi 1184 Kč (ceny s DPH). Poměr ceny za acetylén z ocelové láhve a vyrobený ve vyvíječi vychází cca 1:3,5 ve prospěch acetylenového vyvíječe.

Popis přístroje

Vyvíječ acetylenu  je válcová nádoba s klenutým dnem uzavřená víkem osazeným ovládací a zabezpečovací armaturou. Pro snadnější přemisťování jsou k nádobě instalována dvě kolečka, podpěrná noha a výsuvné madlo. Všechny součásti vyvíječe jsou chráněny proti korozi pozinkováním. Podstata funkce spočívá v reakci karbidu vápníku s vodou ponořovacím způsobem. Takto získaný acetylén shromažďující se nad vodní hladinou způsobuje vnitřní přetlak v nádobě do max. provozního tlaku 150 kPa což řadí typ  k vysokotlakým vyvíječům.

Rozměry vyvíječe VA01 

Rozměry vyvíječe VA02  

Rozměry vyvíječe VA05