RETERZ

O firmě

Firma Reterz vznikla 13. února 1990. Činnost firmy byla od samého počátku zaměřená na vyhrazená plynová a tlaková zařízení, jejích revize, zkoušky, kontroly, školení obsluh a odstraňování závad.

V roce 1994 byla firma transformována na společnost s ručením omezeným. Vlivem zájmu obchodních partnerů začala rozšiřovat aktivity ve svém oboru. Postupně byla v roce 1995 zřízena zkušebna č. 242 k provádění periodických zkoušek ocelových lahví k dopravě plynů, v roce 1998 byla zřízena nová pracoviště v dostavěné provozní budově, kam byly umístěny stroje na třískové obrábění, zámečnickou a svářečskou výrobu a od roku 2002 boxy praktické výuky svářečské školy č.3026-60.

V roce 2003, vlivem přijetí nových zaměstnanců rozšířila firma svojí nabídku o činnosti v oblastí tepelné techniky, vzduchotechniky, klimatizace a technického poradenství v těchto oborech.

Březen 2006  - jsme rozšířili rozsah naši pracovní činnosti o opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektro zařízení.

Listopad 2006 - na základě požadavků našich zákazníků jsme rozšířili naše výkony v oboru projektování a činnosti ve výstavbě.

Prosinec 2006 - byla zprovozněná slévárna barevných kovů o váze odlitků do 5 kg.

5. 2. 2009 - byla firma Reterz spol. s r.o. usnesením Krajského soudu v Ostravě zrušena s likvidací.

15.3. 2011 - byl usnesením Krajského soudu v Ostravě jmenován likvidátorem její dosavadní  jednatel Josef Hnyluch.

Březen 2010 - byla založena firma Reterz energo s.r.o. 

Fotografie