RETERZ

Vyhrazená tlaková zařízení

Tlakové nádoby stabilní

Vyrábíme tlakové nádoby skupiny A i B do objemu 3 m³, provádíme opravy a montáže, provozní revize, vnitřní revize, tlakové zkoušky do zkušebního přetlaku 300 bar.

Ocelové tlakové láhve k dopravě plynů

Opravujeme a provádíme periodické zkouškyocelových láhví do objemu 1m³. Provádíme čištění vnějších i vnitřních povrchů včetně obnovy nátěrů, kontrolu váhového úbytku a měření tlouštěk stěn ultrazvukovým měřicím přístrojem. Máme statut zkušebny č 242.

Wikipedia - tlaková láhev

Cisterny umístěné na podvozcích nákladních vozidel

Provádíme opravy a zkoušky  ve spoluprácí s inspektory TÜV. Máme autorizací k zásahům do tlakových celků dle mezinárodní přepravní normy ADR.

Opravy armatur, tlakoměrů a pojistných ventilů

Provádíme opravy uzavíracích armatur včetně těsnostních zkoušek, opravy provozních deformačních tlakoměrů včetně jejích přezkoušení na zkušební stolici a opravy pojistných ventilů s odzkoušením funkce na zkušební stolici. Na všechny námi provedené opravy a seřízení vystavujeme protokoly s uvedením naměřených hodnot.

Fotografie