RETERZ

Tepelná zařízení

Všechny výše uvedené činností provádíme od projektové přípravy přes realizací po zprovoznění, včetně všech revizí souladu s platnými normami a předpisy. K nově vyrobeným tlakovým nádobám dodáváme Pasparty a zásahy na nádobách provedené zaznamenáváme do jejích paspartů. Provádíme školení obsluh tlakových nádob stabilních, průmyslových plynovodů a kotelen III.třídy.

Fotografie