RETERZ

Svářečská škola č. 3026-060

Provádíme základní i opakovací školení svářečů všech svařovacích metod včetně státních zkoušek. Naše svářečská škola spolupracuje se zkušební organizací STAVCERT.

Svářečská škola v Ostravě

                311  Dělení materiálu kyslíko-acetylenovým plamenem  
                15    Dělení materiálu plazmou  
                111  Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou  
                135  Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG  
                131  Svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - MIG  
                141  Svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG  
                311  Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem  
                121  Svařování pod tavidlem s drátovou elektrodou  
                125  Svařování pod tavidlem plněnou elektrodou  
                942  Pájení plamenem

                 Nelegované a nízkolegované materiály  
                 Austenitické oceli

Úřední kurzy (Metody svařování)


                Zkoušky svářečů podle EN 287 - 1 

  
                Zkoušky svářečů podle EN 17 660 - 1,2 (Svařování betonářských ocelí) 


                Periodické zkoušky svářečů

                Základní i úřední.

                Zkoušky se provádějí dle požadavků na tupé a koutové spoje pro plechy nebo trubky.

Fotografie