RETERZ

Revize tlakových nádob

Revize a zkoušky tlakových nádob dle ČSN 69 0012

U nádob musí být prováděny tyto revize a zkoušky

Výchozí revize

Provozní revize

Provozní revize se provádějí při provozu s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu a stáří nádobny, provzní tekutině a provozním podmínkám nádob, ve lhůtách:

Vnitřní revize

Vniřni revizi je nutno provádět: