RETERZ

Opravy cisteren

Cisterny přepravující kontaminované odpady a pohonné hmoty instalované na podvozcích nákladních automobilů vyžadují při zjištěné netěsnosti vlivem vibrací provedení svařečských prací s novou tlakovou zkouškou. Provádíme opravy vlnolamů, odstranění prasklin pláště, výměny armatur, opravy plováků, měření tloušťky stěn, opravy prasklin nosných částí podvozku. Provádíme tlakové a těstnostní zkoušky s vystavením protokolu.