RETERZ

Bateriové vozy - periodické zkoušky

Provádíme periodické tlakové zkoušky nádrží sloužících jako zásobníky stlačených plynů v pětiletých lhůtách s provozním přetlakem 200 bar. Opravy armatur, propojovacích smyček, měření tlouštěk stěn,nátěry, vystavení protokolů o měření a revizi.