RETERZ

Elektro revize

Zajišťujeme revize elektrických zářízení v objektech bez nebezpečí výbuchu s napětím do 1000 V včetně revizí hromosvodů s vypracováním revizní zprávy popřípadě drobné opravy po revizních závad.