RETERZ

Čištění výměníků

Vlivem provozu dochází na stěnách výměníku k usazování vodního kamene. Letované výměníky čistíme pomocí chemikálií s následnou neutralizací v uzavřeném okruhu "čerpadlo - propojovací hadice - čištěný výměník. Po čištění vykazují  teplosměnné plochy původní vlastnosti.

Čištění je možné i v prostorách zákazníka s minimální dobou odstávky. Šroubované výměníky demontujeme na jednotlivé teplosměnné desky a čistíme pomocí chemie. Při zpětné montáži v opodstatněných případech měníme i gumové těsnění.

Fotogalerie